Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả:

  • Đổi hàng hợp lệ trong vòng 12h với đầy đủ bao bì, hoá đơn.
  • Hàng đổi lại bằng đúng trọng lượng thực tế. 
  • Đổi sản phẩm có giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm cũ.